съдебен

Районен съд – Ямбол обяви свободно място за Държавен съдебен изпълнител

ОБЯВЛЕНИЕ   РАЙОНЕН СЪД – ЯМБОЛ обявява наличието на една свободна щатна бройка за длъжността „ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ“ в Районен съд – Ямбол, за заемане при условията на чл. 68, ал.1, т.4 от КТ (до…


Втори мандат за председателя на Окръжен съд – Ямбол Васил Петков

С пълно мнозинство днес, 28.01.2020 г., на редовното си заседание, Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра за административен ръководител – председател на Окръжен съд – Ямбол съдия Васил Петков. Той представи накратко Концепцията си…