субсидия

Над 6,6 млн. евро се насочват за бизнеса в пограничния регион на България и Турция

Над 6,6 млн. евро се предвиждат за проекти в областта на енергийната ефективност и кръговата икономика за микро-, малки и средни предприятия по предстоящия прием по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция. Комитетът…


С над 2,7 млн. лв. е актуализирана строителната програма на община „Тунджа“ в бюджет 2022

Общински съвет „Тунджа“ актуализира строителната програма на общината в бюджет 2022 с 2 730 000 лв. на днешното си заседание. Капиталовите разходи са увеличени със 730 700 лв. допълнителна капиталова субсидия, осигурена от актуализацията на…


НСИ ще проведе анкетно проучване „Изследване на насилието, основано на пол“

През ноември 2021 г. в изпълнение на Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 960467-2019-BG-GBV SURVEY-2 Националният статистически институт (НСИ) започва провеждането на анкетно проучване сред домакинствата по проект „Изследване на насилието, основано на пол“….


Общински съвет „Тунджа“ актуализира капиталовите разходи за 2021 г.

Актуализация на капиталовите разходи за 2021 г. прие Общински съвет „Тунджа“ на заседанието си на 30 септември. Актуализацията включва увеличение със 118 583 лв., като размерът на капиталовата програма достигна 1 597 977 лв. Промените…


Община „Тунджа“ усилено изпълнява строителната програма за 2021 г.

Изпълнението на строителната програма на община „Тунджа“ за 2021 г. е в разгара си. Извършват се строително – монтажни дейности по обектите, финансирани от капиталова субсидия, бюджета на общината и средства, осигурени от  европейски програми….


Работна среща с читалищните секретари в община „Тунджа“

Заместник-кметът на община „Тунджа“ Станчо Ставрев проведе днес работна среща със секретарите на читалища. Участие в срещата взеха и експерти от дирекция „Хуманитарни дейности“. Обсъди се разпределението на общинската допълваща субсидия за всяко от читалищата,…


Работна среща с читалищните секретари в община „Тунджа“

Заместник-кметът на община „Тунджа“ Станчо Ставрев проведе днес първата за 2017 година работна среща със секретарите на читалища. Участие в срещата взеха и експерти от дирекция „Хуманитарни дейности“. Обсъди се разпределението на общинската допълваща субсидия…