строеж

По-малко разрешителни за строеж на жилищни сгради в края на 2023 година

През четвъртото тримесечие на 2023 г. общинските администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 17 жилищни сгради с 39 жилища в тях и 4 164 кв. м разгъната застроена площ…


EVN подготвя проект, за частична промяна на трасето на територията на община Тунджа

Тази седмица, се проведе среща между представители на EVN България и част от ръководството на община „Тунджа“. На срещата присъстваха Здравко Братоев – заместник-председател на борда на директорите, Калина Трифонова, заместник-председател на Съвета на директорите,…


Статистиката отчита повече издадени разрешителни за жилищни сгради

През третото тримесечие на 2023 г. местните администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 23 жилищни сгради с 81 жилища в тях и 10 115 кв. м разгъната застроена площ (РЗП)…


Статистиката регистрира повече разрешителни за строеж

През четвъртото тримесечие на 2022 г. общинските администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 14 жилищни сгради с 38 жилища в тях и 5 401 кв. м разгъната застроена площ…


Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Ямбол през второто тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. местните администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 13 жилищни сгради с 24 жилища в тях и 3 119 кв. м разгъната застроена площ (РЗП)…


Повече разрешителни за строеж на жилищни сгради

През второто тримесечие на 2021 г. местните администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 25 жилищни сгради с 53 жилища в тях и 7 040 кв. м разгъната застроена площ (РЗП)…


Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Ямбол през първото тримесечие на 2021 година

През първото тримесечие на 2021 г. общинските администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 13 жилищни сгради с 22 жилища в тях и 3 689 кв. м разгъната застроена площ (РЗП),…


По-малко разрешителни за строеж

През четвъртото тримесечие на 2020 г. общинските администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 10 жилищни сгради с по едно  жилище в тях и 2 197 кв. м разгъната застроена…


Повече разрешителни за строеж на жилищни сгради

През първото тримесечие на 2020 г. общинските администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 10 жилищни сгради с 23 жилища в тях и 2 719 кв. м разгъната застроена площ (РЗП)…


Повече еднофамилни къщи се строят в областта

  През четвъртото тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 6 жилищни сгради с по едно  жилище в тях и 1 059 кв. м разгъната…