стратегии

Областен съвет за хора с увреждания започва работа

Съгласно разпоредбата на чл. 19 от Закона за хората с увреждания, в Областна администрация Ямбол се проведе заседание за сформиране на Областен съвет за хора с увреждания.  Областният съвет ще има за цел да съдейства…


Над 7,5 милиона лева по 5 оперативни програми за община „Тунджа“

Одобреният размер на безвъзмездното финансиране от над 7,5 милиона лева по 5 оперативни програми, нарежда МИГ-Тунджа в челната тройка на Местни инициативни групи по финансов ресурс на техните стратегии На 29 декември 2017 година Управляващият…