стопанство

ДГС-Елхово и ученици проведоха открит урок и за гората

   Открит урок с възпитаници на ПГ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ се проведе в сградата НА ТП “ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЕЛХОВО”.  Учениците от 10 „а“ клас, с преподавател Марина Костадинова, беседваха с горските служители на тема…


Иновативен метод за екосъобразен дърбодобив беше представен на територията на ЮИДП – Сливен

Представяне на механизиран дърводобив, чрез съвременни методи със система Харвестър/Форвардер, които водят до устойчиво и екосъобразно стопанисване на горите, се проведе на територията на „Югоизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Сливен. Събитието бе по инициатива…


ЮИДП с иновативна система за извоз на дървесина за първи път в България

Днес на територията на Държавно ловно стопанство – Мазалат, се проведе демонстрация и обучение за работа със системата за извоз на дървесина Log Line. Тя е доставена след провеждане на процедура по ЗОП от “Югоизточно…


Продължава регистрацията на животновъдни стопанства в селата на „Тунджа“

Да продължи регистрацията на животновъдни обекти тип лично стопанство в населените места на община „Тунджа“ чрез кметовете и кметските наместници реши на разширено заседание Общинската епизоотична комисия. По настояване на кметовете беше допълнено, че копие…


Мерки за биосигурност заради африканска чума по свинете

След новорегистрираните три случая на африканска чума по свинете на територията на Държавно горско стопанство Елхово, се проведе заседание на Областната епизоотична комисия. На заседанието бяха отново повторени и разяснени мерките за биосигурност, които трябва…