стефановден

Стефановден е

На 27 декември честваме паметта на свети Стефан – първия мъченик за християнската вяра и първи служител (архидякон) във формиращата се Йерусалимска църковна община. В нея са влизали хора от всички среди, като богатите предоставяли имотите…