собственост

Позиция на общинските съветници от БСП относно преместването на скулптурата на Диана с кучето

Уважаеми съграждани,             Общинските съветници от групата на БСП в Ямбол са изправени в недоумение пред поредното еднолично решение на кмета на град Ямбол г-н Валентин Ревански.Обект на неговите своеволия този път е скулптурата на…


Сесия в „Тунджа“ в последния ден на юли

П О К А Н А № 59/24.07.2023 г.   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на петдесет и девето/редовно/ заседание, което ще се проведе на 31.07.2023 година от…


Покана за сесия в ОбС „Тунджа“

П О К А Н А № 55/19.05.2023 г. На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на петдесет и пето /редовно/ заседание, което ще се проведе на 26.05.2023 година от…


Извънредна сесия на ОбС- Стралджа

Председателят на ОбС Стралджа инж. Иван Митев свиква извънредно заседание на ОбС Стралджа на 1 септември от 10,00ч. в залата на пенсионерски клуб при следния дневен ред: Докладна записка от Атанас Киров – кмет на…


Сесия в община „Тунджа“

П О К А Н А № 40/19.04.2022 г. На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на четиридесето /редовно/ заседание, което ще се проведе на 28.04.2022 година от 10:00 часа…


Търг за земеделска земя в село Драма

На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа”-Ямбол и Заповед № РД-07-1306 от 08.10.2021 г. на Кмета на Община „Тунджа” –…


Община Ямбол два пъти поиска от Министерство на отбраната изоставени военни имоти

Кметът на Ямбол Валентин Ревански е поискал два пъти придобиване на собственост от Община Ямбол на държавни имоти с отпаднала необходимост на територията на град Ямбол. Първото искане е отправено през месец май 2020 година,…


Депутатът Мария Цветкова и кметът на Маломир в защита на здравето на хората от селото

След сигнала им за торене до вододайната зона институциите се задействаха, ВИК – Ямбол не е изпълнило задълженията си   Народният представител от ВМРО Мария Цветкова и кметът на Маломир Тодор Налбантов подадоха сигнал до…


Община Ямбол напомня за правото за закупуване на поземлени имоти частна общинска собственост

Община Ямбол напомня на заинтересуваните лица, че съгласно чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост собствениците на законно построени сгради върху частна общинска собственост имат право да закупят поземления имот, върху който е…


Търг за поземлен имот на Бакаджик

              На основание чл. 65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на ОбС „Тунджа”-Ямбол и Заповед № РД-07-0889 от  20.08.2020 г. на Кмета на Община…