селата

Община „Тунджа“ е приключила изцяло близо 30 обекта, продължава строителството на още над 15

15 обекта от капиталовата програма е приключила напълно община „Тунджа“ за над половин млн. лв. Още 10 капиталови обекта за 745 хиляди лева все още не са приключили окончателно. От тях 6 са със завършени …


Изнесени приемни дни на кмета на община „Тунджа“

На 21 юли 2021 година ще се проведат изнесени приемни дни на кмета на община „Тунджа“ Георги Георгиев в селата Савино от 9,30 часа и Меден кладенец от 11 часа. Жителите, които имат желание да…


Празник на детето в селата Роза, Генерал Инзово и Крумово

На 01 юни 2021 г., от 10.00 часа, в детските градини в селата Роза, Генерал Инзово и Крумово, се проведоха детски празници по повод Международния ден на детето. Празниците бяха организирани от екипа на проект…


Изнесени приемни дни в Окоп и Кукорево

На 31 март 2021 година изнесени приемни дни на кмета на община „Тунджа“ Георги Георгиев ще се проведат в селата Окоп от 11.00 часа и Кукорево от 13.00 часа. Жителите, които имат желание да отправят…


Изнесени приемни дни в „Тунджа“

На 24 март 2021 година изнесени приемни дни на кмета на община „Тунджа“ Георги Георгиев ще се проведат в селата Дражево от 11.00 часа и Кабиле от 13.00 часа. Жителите, които имат желание да отправят…


Кметовете на Кабиле, Дражево и Хаджи Димитрово се срещнаха с ръководството на EVN

По повод зачестилите токови удари и прекъсване на електрозахранването в района на селата Кабиле, Дражево и Хаджи Димитрово,областният управител Димитър Иванов организира среща на кметовете на населените места с новият регионален мениджър на EVN в…


Изнесени приемни дни

На 25 ноември 2020 г. ще се проведат изнесени приемни дни на кмета на община „Тунджа“- Георги Георгиев, в селата Генерал Тошево и Голям манастир. Жителите на с. Генерал Тошево ще имат възможност да поставят…


ОСЗ „Тунджа“ информира

ДО   УЧАСТНИЦИТЕ В СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ЧЛ. 37в ОТ ЗСПЗЗ В ЗЕМЛИЩАТА НА СЕЛАТА БЕЗМЕР; БОТЕВО; БОЯДЖИК; ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО; ГЕНЕРАЛ ИНЗОВО; ГОЛЯМ МАНАСТИР; ДРАМА; ДРЯНОВО; ЗЛАТАРИ; КАБИЛЕ; КАЛЧЕВО; КОНЕВЕЦ; КУКОРЕВО; КРУМОВО; МАЛОМИР; МЕДЕН КЛАДЕНЕЦ; МЕЖДА;…


На Трифон Зарезан в община Болярово

Общински празник за Трифоновден организират днес в Болярово. Празници ще има и в селата Голямо Крушево, Стефан Караджово, Горска поляна.В Болярово ще зарежат,  както на лозята в края на града, така и в частни дворове,…


Процедура „Младежка заетост“

    Община „Тунджа“ кандидатства по Проект „Нова възможност за младежка заетост“, схема „Младежка заетост“, Приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОП РЧР 2014-2020 г.     В…