сгради

По-малко разрешителни за строеж на жилищни сгради в края на 2023 година

През четвъртото тримесечие на 2023 г. общинските администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 17 жилищни сгради с 39 жилища в тях и 4 164 кв. м разгъната застроена площ…


Ямбол получава финансиране за саниране на жилищни сгради в размер на 93 % от предварителния лимит

Градът е на седмо място спрямо останалите 47 общини със същото и с по-високо  финансиране и на първо място в резервния списък с  положително оценени сгради. Община Ямбол получи одобрение за финансиране на жилищни сгради…


Статистиката отчита повече издадени разрешителни за жилищни сгради

През третото тримесечие на 2023 г. местните администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 23 жилищни сгради с 81 жилища в тях и 10 115 кв. м разгъната застроена площ (РЗП)…


Жилищният фонд в област Ямбол намалява, сочи статистиката

Към 31.12.2022 г. жилищният фонд в област Ямбол се състои от 39.9 хил. жилищни сгради, като спрямо 2021 г. броят им намалява със 7.4%. В градовете се намират 14.4 хил. (36.2%) жилищни сгради, а в…


Над 27 % от проекта за бюджет за 2023 г. на Община „Тунджа“ е за инвестиции в инфраструктура

Проектобюджетът на Община „Тунджа“ за 2023 г. е в размер на 35 035 745 лв., 27 % от него е планирано да бъдат инвестирани в инфраструктурни обекти, стана ясно на проведеното публично обсъждане на проекта…


Статистиката отчита по-малко нови жилищни сгради в областта

  По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Ямбол през второто тримесечие на 2023 г. е 5, а новопостроените жилища в тях са 6. Спрямо второто…


Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Ямбол през първото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради и броят на новопостроените жилища в тях в област Ямбол през първото тримесечие на 2023 г. е 3. Спрямо първото…


По-високи приходи на строителните фирми отчитат от статистиката за 2021 година

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2021 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Ямбол са 105.6 млн. лв., като спрямо 2020 г. се увеличават със 7.5%. Приходите от ново строителство…


Статистиката отчита по-малко новопостроени жилищи сгради в област Ямбол

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2022 г. е 11, а новопостроените жилища в тях са 38. Спрямо съответното…


Изложба посветена на 110-годишнината от създаването на българската бойна авиация гостува първо в Ямбол. Откриването е на 25 ноември

На 25 ноември 2022 г., в 12:00 ч., на площад „Освобождение“, пред една от най-знаковите сгради в град Ямбол – Безистенът, ще бъде представена изложба, посветена на 110-годишнината от създаването на българската бойна авиация, която…