розова фланелка

Информационна кампания „Всяко дете има право на детство без насилие и тормоз!“

Всяка последна сряда на февруари се отбелязва като Ден на розовата фланелка или още ден, в който децата заявяват своето „Не!“ на тормоза в училище. По този повод Местната комисия за борба срещу противообществените прояви…