ритуа

Кукерите на Маломир с участие в Одрин

 Кукерска група „Карапча” при НЧ „Просвета–1920”, с. Маломир, община „Тунджа“  представи кукерски обреди и ритуали в град Одрин, Република Турция. Това беше още една възможност да се   популяризира Фестивала „Кукерландия“ зад граница. Група беше придружена…