решение

Сесия на ОбС „Тунджа“

П О К А Н А № 4/10.12.2019 г.   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на четвърто /редовно/ заседание, което ще се проведе на 18.12.2019 година от 10:00…