река

Три светещи фонтана вече украсяват и аерират водата в бетонираното корито на река Тунджа в Ямбол

Преди няколко дни в Ямбол бяха монтирани три аериращи фонтана. Те вече обогатяват с кислород водата в бетонирания ръкав на река Тунджа, преминаващ около Градския парк на Ямбол. Аераторната плаваща система създава непрестанен поток в…


Тестват аериращите фонтани в река Тунджа

Започна тестването на трите аериращи фонтана, които ще бъдат разположени в бетонираното корито на река Тунджа, покрай градския парк на Ямбол! Целта на проекта е поддържане на водата в добро експлоатационно състояние, създаване на по-добра…


Започна понижението на нивото на река Тунджа заради почистване набетонираното корито

Днес започна понижението на нивото на река Тунджа в бетонираното коритоза частично почистване от плевелна растителност и наноси. Участъкът, вкойто ще се извършват дейностите, е с обхват от разделителнотосъоръжение на бензиностанция „Шел“ до Минералната баня….


Поредно зарибяване на бетонирания ръкав на река Тунджа в Ямбол

Бетонираният речен ръкав на река Тунджа, преминаващ през Градския парк в Ямбол, беше зарибен със седемстотин килограма бял амур, който е със средно тегло около един килограм, както и с около двеста и петдесет килограма…


Учени херпетолози събират информация за застрашени видове

Проектът „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ В МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ТУНДЖА“ (BG16M1OP002-3.018-0001) е насочен към подобряване на природозащитното състояние на целеви видове на територията на защитени зони…


Зарибиха бетонирания ръкав на Тунджа по повод Световния ден на водата

Днес в Ямбол се проведе акция по зарибяване на бетонирания ръкав на река Тунджа до сградата на Областното пътно управление – Ямбол, посветена на Световния ден на водата. Инициативата е на  Регионалната инспекция по околната…


Забранява се риболовът в части от Гребния канал и коритото на Тунджа

Забранен е риболовът в части от циментираното корито на река Тунджа вграда. Забраната важи за участъците: от хидротехническото съоръжение наЯмбол /в близост до бензиностанция „Шел“/ до ресторант „Златен рог“, отзаведението до хидротехническо съоръжение в ж.к….


Започна подготовката за облагородяване и почистване на нов участък от небетонираното корито на река Тунджа

В Ямбол започнаха дейности по облагородяване на още един участък от река Тунджа – от пешеходния мост на „Трите вятъра“ по посока ж.к. „Златен рог“. Преди това бе направена проверка от междуведомствена комисия на двете…


Предстои частично почистване на бетонираното корито на река Тунджа в района на бензиностанция „Шел“

Поради предстоящо частично почистване на бетонираното корито на река Тунджа в района на бензиностанция „Шел“ нивото на водата в реката само в бетонирания участък ще бъде понижено, но това няма да наложи изпускането на цялото…


Дейностите от облагородяването на два нови участъка от река Тунджа в Ямбол приключиха

В Ямбол приключи почистването, облагородяването и затревяването на коритото на река Тунджа в   два нови участъка. Първият е от пешеходния мост към жилищните комплекси „Васил Левски“ и „Възраждане“ до моста на новия търговски център, вторият…