регламент

МИГ-ТУНДЖА СКЛЮЧИ ВАЖЕН АНЕКС КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

На 10 декември 2021 година МИГ-Тунджа сключи важен анекс към Споразумението  за изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие. Допълнителното споразумение, което председателят на УС на МИГ-Тунджа                              г-н Светозар Грозев  подписа с  ръководителите …


30 ГОДИНИ ЛИДЕР / ВОМР

На 15 март 1991 г. Комисията на Европейската общност, действайки в съответствие с член 11 от Регламент (ЕИО) № 4253/88 (Официален вестник № L 374 от 31.12.1988 г.) реши да създаде инициативата LEADER (ЛИДЕР –…


Църковното настоятелство при храм „Сурп Агоп” – Ямбол

обявява Първи национален литературен конкурс „Сурп Агоп” Цел на конкурса: Да предизвика интереса на младите хора по общозначими теми и да формира гражданската им позиция. Регламент: