райони

Серия информационни срещи на ОИЦ-Ямбол

В началото на месец юни Областен информационен център – Ямбол ще даде възможност на всички желаещи да получат информация за актуалните възможности за финансиране по Оперативните програми, по Програмата за развитие на селските райони, по…