разводи

Брачност и бракоразводност в област Ямбол през 2020 година

Бракове През 2020 г. в област Ямбол са регистрирани 355 юридически брака – със 167 по-малко спрямо предходната година, а коефициентът на брачност[1] е 3.0‰. От всички регистрирани бракове 71.8% (255) са сред населението в…


Статистика: Брачност и бракоразводност в област Ямбол през 2019 година

Бракове През 2019 г. в област Ямбол са регистрирани 522 юридически брака – със 74 повече спрямо предходната година, а коефициентът на брачност[1] е 4.4‰. От всички регистрирани бракове 71.5% (373) са сред населението в…


Брачност и бракоразводност в област Ямбол през 2018 година

Бракове През 2018 г. в област Ямбол са регистрирани 448 юридически брака – с 22 повече спрямо предходната година, а коефициентът на брачност е 3.7‰. От всички регистрирани бракове 81.0% (363) са сред населението в…