процедура

Набират съдебни заседатели и от Община „Тунджа“

Общински съвет – „Тунджа“ откри допълнителна процедура за набиране на съдебни заседатели за Районен и за Окръжен съд. С решение на Общинския съвет от заседанието на 19 февруари 2024 г. е избрана Временна комисия, която…


ОИЦ – Ямбол събра в офиса си потенциални кандидати и партньори за кандидатстване с концепции за ИТИ

Областен информационен център – Ямбол проведе информационнасреща за представяне на отворената за кандидатстване процедура за подаване на Концепцииза интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). Срещата беше открита и ръководена отуправителя на ОИЦ-Ямбол Деница Цонева, която представи най-важните…


Открити приемни на ОИЦ – Ямбол в областта

Областен информационен център-Ямбол предостави информация за възможностите по програмите, финансирани по ЕФСУ за 2023 г., на открити приемни в петте общини на областта В периода 12-16/06/2023 г. ОИЦ-Ямбол проведе открити приемни за жителите на петтеобщини…


Три свободни позиции в Комплекса за социални услуги

Комплексът за социални услуги за деца и възрастни – Ямбол обяви процедура за подбор на кандидати за заемане на длъжностите социален работник, детегледач и хигиенист. Работните места са за Центъра за настаняване от семеен тип…


РЗОК – Ямбол с покана за договаряне

ДО ЛИЦАТА, ВПИСАНИ В РЕГИСТЪРА ПО ЧЛ. 88, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, С РАЗКРИТИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЗОК – ЯМБОЛ   ПОКАНА за участие в процедура по договаряне за…


Продължава приемът на документи по мярка 60/40 за периода март-юни 2022

От 8 април Агенцията по заетостта стартира нова процедура за кандидатстване по мярката, придобила популярност като 60/40. В нея могат да се включат работодатели, които търсят подкрепа за запазване заетостта на персонала си през периода…


Информационна среща в ОИЦ-Ямбол

На състоялата се на 19.04.2022г. онлайн информационна среща ОИЦ-Ямбол разясни условията за кандидатстване по процедура „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. Процедурата е отворена за кандидатстване от…


Покана за сключване на договор с аптеки

ПОКАНА   за участие в процедура по договаряне за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК  …


Димитър Иванов: Новата болница на Ямбол може да бъде завършена до края на годината

Продължилата от края на 70-те години сага със строителството на нов болничен комплекс в Ямбол е на път да приключи. От обещаните 27 млн. лв. през 2019 г. от премиера Борисов за довършването на сградата,…


Община Ямбол подпомогна четири семейства за процедури инвитро

Четири ямболски семейства са одобрени от комисия за получаването на еднократна парична помощ за извършване на процедура инвитро според Правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, който…