проект

Продължава осигуряването на безплатна храна през 2022 година в община „Тунджа“

От началото на 2022 г. продължи  предоставянето на топла храна за 105 лица и семейства в неравностойно положение от 12 населени места на територията на община „Тунджа“. Това стана възможно след сключването на нов договор…


Официално откриване на компостираща инсталация за биоразградими отпадъци в Ямбол

Заключителна пресконференция за отчитане на дейностите по проект „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ“ ще се проведе на 19 януари 2022 г. от 10:30 часа…


Извънредна сесия в „Тунджа“

П О К А Н А   № 34/ 14.01.2022 г.   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.68, ал.1 и ал.2 от ПОДОСНКВОА,    СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на тридесет и четвърто /извънредно/…


311 деца включени в проект „Топъл обяд“

Областната организация на БЧК-Ямбол съвместно с Партньорска мрежа за благотворителност на БЧК реализира проект „Топъл обяд” за 311 деца в риск от област Ямбол. Обхванатите деца получават топъл обяд през студените зимни месеци на новата…


Отново забавяне по довършването на „новата“ болница

През изминалата седмица в Областна администрация бе проведена работна среща между проектантите, възложителите и строителите на Новия болничен комплекс. По време на срещата стана ясно, че има забавяне по изпълнението на проекта, което произлиза от…


ОИЦ със заключителна пресконференция за дейността си

На заключителна пресконференция днес в офиса на Областния център, екипът на ОИЦ-Ямбол представи  своята дейност за тригодишния период на изпълнение на проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Ямбол през периода 2019-2021 г.“  с…


Започна предоставянето на топъл обяд в началните училища на община „Тунджа“

От 1 декември 2021 година започна изпълнението на проект „Топъл обяд“ по Програма „Топъл обяд“ на Партньорска мрежа за благотворителност на Български червен кръст, с водеща организация Областен съвет на Български червен кръст – гр….


Продължава предоставянето на услуги за ранно детско развитие в община „Тунджа“

През 2022 г. предоставянето на услуги за ранно детско развитие ще продължи. Срокът на проекта „Желани пространства – комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места“, започнал…


Два договора за проекти към МИГ „Тунджа“ подписа общината

Кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев и заместник-кметът и председател на МИГ „Тунджа“ Светозар Грозев, подписаха с Държавен фонд „Земеделие“ договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за…


Нова фасада за детската градина в Дражево

Още една фасада на детска градина в община „Тунджа“ вече е като произведение на изкуството. Това е обновената по проект „КОМПАС- Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа“ фасада на детската градина в с….