проект

Редовно заседание на Общински съвет „Тунджа“

П О К А Н А № 53/21.03.2023 г. На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на петдесет и трето /редовно/ заседание, което ще се проведе на 29.03.2023 година от…


Община Ямбол се допитва относно дистанционното провеждане на публичното обсъждане на проект за Разчет на Община Ямбол за 2023 година

Община Ямбол анкетира жителите на град Ямбол, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена, на граждански сдружения, общински съветници и други заинтересовани лица относно дистанционното провеждане на публично обсъждане на…


Седем младежи започват работа в администрацията на община „Тунджа“

Кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев се срещна с назначените от 20.03.2023 г. младежи в администрацията на Община „Тунджа“ по Проект „Нова възможност за младежка заетост“. Шест от тях ще работят в общинска администрация, а…


Студентите ще заплащат средно по 1050лв. такса за обучение

Средният размер на годишната такса за обучение в държавни висши училища за академичната 2023/2024 г. ще е 1050 лв., а за кандидатстване – 50 лв. Това предвижда проект за решение на правителството, публикуван за обществено…


Строителни дейности в 16 населени места извършва Община „Тунджа“

В община „Тунджа“ се извършват строителни дейности в 16 населени места.   Текат довършителни работи по новия корпус на детската градина в с. Роза, след което предстои оборудване и обзавеждане на сградата. В с. Роза…


 Започна основният ремонт на детската градина в село Крумово

Община „Тунджа“ започна изпълнението на още един проект, финансиран от Местна инициативна група „Тунджа“ по Програма за развитие на селските райони. Проектът „Реконструкция и ремонт на общинска образователна инфраструктура с местно значение – „Основен ремонт…


27 са отворените оферти за проектиране ремонта на над 50 км пътища в област Ямбол

27 са отворените оферти на участниците в обществената поръчка за изработване на технически проекти за основен ремонт на над 50 км републикански пътища в област Ямбол. Тя е в две обособени позиции. Общата прогнозна стойност на поръчката…


Нов кът за четене в ПГТ „Алеко Константинов“

Нов кът за четене функционира вече в Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов” – Ямбол. Той е обособен във фоайето на четвъртия етаж в сградата на училището и вече посреща първите си посетители. Оформянето на…


Областното общо събрание на Ямболската червенокръстка организация

В зала „Йорданка Пастърмаджиева“ на БЧК-Ямбол се проведе Областното общо събрание на Ямболската червенокръстка организация. Гости на събранието бяха:                   д-р Валентин Пеев, зам.- председател на БЧК, д-р Славита Джамбазова, зам.-ген. директор на Секретариата на НС…