проект

Край Тенево започва изграждането на първият хибриден ВЕИ проект у нас

На официална церемония днес беше даден старт на изграждането на фотоволтаичния парк „Тенево Солар“, първи етап от хибридния ВЕИ комплекс „Тенево“, който ще включва също вятърни турбини и батерии за съхранение на енергия. Соларният парк…


С рязане на лента финализираха проект на „Водоснабдяване и канализация“- Ямбол

С официална церемония „Рязане на лента“ беше отбелязано ефективното завършване на строителните дейности по проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“,…


Младежи от Ямбол с успешно участие в проект „Нова нагласа“

Успешно приключиха първи и втори етап от проекта: ,,Нова нагласа“ (дог N 25-00-30/12.07.2023) : ,,Проблемите на показ“, реализиран от ,,Театър Цвете“ с участието на младежки формации от Гоце Делчев, Бистрица, Русе, Сливен, Ямбол, Кърджали, Чепеларе…


С обновени сгради на детски градини започва новата учебна година в община „Тунджа“

С две обновени сгради започват новата учебна 2023/ 2024 година детските градини на територията на община „Тунджа“ – новата сграда на втората група в с. Роза, която беше открита на 1 юни, и ремонтираната сграда…


Община „Тунджа“ открива обновената сграда на детската градина в село Крумово

На 14 септември 2023 г. от 10,30 ч. официално ще бъде открита обновената сграда на Детска група „Люляче“ с. Крумово, която е част от Детска градина „Кольо Тенев“. Сградата е обновена по проект „Реконструкция и…


Представиха резултатите от изпълнението на проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа“

На 07.09.2023 г. от 13:00 ч. в конферентната зала на община „Тунджа“  се проведе пресконференция, посветена на представянето на резултатите от изпълнението на проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата натура 2000 чрез…


Зелено училище „Щастливо детство за всяко дете“

Започна ученически тридневен лагер сред природата „Щастливо детство за всяко дете“, като част от реализацията на проект „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“, реализиран с финансовата подкрепа на Норвежки финансов…


С водосвет и финална пресконференция успешно приключи изпълнението на проект „Изграждане на нова инсталация за използване на геотермална енергия за отопление и охлаждане в сградите на ДГ „Слънце”

 „За нас е истинско удоволствие да отчетем един успешен проект, който е свързан със създаването на по-добри условия за развитие на децата на Ямбол. За първи път в нашия град детска градина ще бъде отоплявана…


Важно за земеделските стопани

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, Напомняме че: на 30 август  изтече срокът, в който по инициатива на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ или на заинтересованите лица можеха да се правят промени в проектите на регистрите и…


Приключват летните занимания по проект “ С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа“

В края на месец август приключват летните занимания в рамките на предоставянето на Услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” по проект „С ОТГОВОРНОСТ И ГРИЖА…