проектът

Проектът „На фокус“ представя пакет от специфични процедури и стандарти за насочване, приемане, грижа и настойничество/представителство на непридружени малолетни и непълнолетни

Проектът „НА ФОКУС-националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, № BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01, по договор № 812108-11-27.01.2023 г., финансиран със средства по програма „Вътрешни работи“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г., представя „Пакет от специфични процедури и…


Проект „На фокус“ успешно приключи обучението по български език в РПЦ – Харманли

В края февруари 2024, проектът „НА ФОКУС-националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, № BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01, по договор № 812108-11-27.01.2023 г., финансиран със средства по програма „Вътрешни работи“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г., завърши курс…


Местни избори 2019: Обновяване на улица „Търговска“

Ямбол е уникален със своите две централни пешеходни улици. Едната от тях – ул. „Г. Раковски“ вече е изцяло обновена. Другата – ул. „Търговска“ предстои също да бъде модернизирана в следващите четири години. Проектът е налице и негов…


Нова наредба сменя трудовите книжки

  Всички трудови книжки да бъдат сменени с нови до 1 юни 2025 г. Това предвижда изцяло нова Наредба за трудовите книжки и трудовия стаж, която министерството на труда публикува за обществено обсъждане. Освен с…