прилепи

Батмобили с батдетектори на територията на „Тунджа“ – това не е фантастика

Проектът „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ В МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ТУНДЖА“ (BG16M1OP002-3.018-0001) е насочен към подобряване на природозащитното състояние на целеви видове на територията на защитени зони…


Лекции-работилници на екологична тема за ученици от община „Тунджа“

На 28-ми и 29-ти април, като част от информационните и образователни дейности по проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа.“, бяха проведени 5…


Разнообразни прояви на фестивала „Нощ на прилепите“ в Генерал Инзово

На 17 април 2022 г. в Народно читалище „Н.Й. Вапцаров 1926“ в с. Генерал Инзово се проведе фестивалът „Нощ на прилепите“ – част от проекта „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000…


Фестивал „Нощ на прилепите“ в Генерал Инзово

Уважаеми граждани и гости на община Тунджа, На 17.04.2022 г. неделя, от 12 ч. в парка на с. Генерал Инзово, на сцената пред ресторант „Хризантема“ ще се проведе фестивалът „Нощ на прилепите“. Фестивалът има четвъртвековна…