пречиствателна станцзия

В Ямбол текат дейности по изграждане на градска пречиствателна станция

Строителни дейности по довършване изграждането на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води текат в Ямбол. Мерките се реализират по втора фаза на Интегрирания проект за воден цикъл на града – изграждане на ГПСОВ и довеждащ…