предприятия

Приходите на строителните предприятия по видове строителство в област Ямбол според статистиката

По окончателни данни през 2018 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Ямбол са 94.2 млн. лв., като спрямо 2017 г. се увеличават с 4.1%. Приходите от ново строителство и подобрения са в…


Статистика: Дейност на нефинансовите предприятия в област Ямбол през 2017 година

По окончателни данни за 2017 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Ямбол, са 5 500. Броят им намалява с 1.5% в сравнение с 2016 г., като най-голямо е намалението в сектор „Доставяне на води;…


Статистика: Дейност на нефинансовите предприятия в област Ямбол

Брой предприятия По окончателни данни за 2016 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Ямбол, са 5 583. Броят им намалява с 2.7% в сравнение с 2015 г., като най-голямо е намалението в сектор „Операции…