практика

Разсекретиха поименните разпечатки от гласуванията в ямболския съвет

Председателят на Общински съвет-Ямбол Антон Шиков разсекрети поименните разпечатки от гласуванията. Те вече са задължителна част от публикуваните на сайта на общината протоколи от заседания на Общинския съвет и всеки има възможност да се запознае…


Ковачница за младежка активност започна работа с младите хора от малките населени места

Нетрадиционна практика за включване на младите хора в управлението на община Болярово, Стралджа и Тунджа и при вземането на решения от местно ниво започна този месец. Инициативата на ямболското читалище „Умение-2003“ е финансирана от Министерството…


Важно съобщение за пациентите на д-р Орфани

РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА   ГР. ЯМБОЛ  УВЕДОМЯВА          Всички заинтересовани здравноосигурени лица, че Договор за оказване на първична извънболнична медицинска помощ, сключен между РЗОК – гр. Ямбол и ЕТ “Амбулатория за индивидуална  практика за първична…