правосъдие


Улеснен и пълноценен достъп на адвокатите и гражданите до Единния портал за електронно правосъдие

Улеснен и пълноценен достъп на адвокатите и гражданите до Единния портал за електронно правосъдие, както и осигуряване на свързаност с Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) обсъдиха на поредна среща представители на Висшия адвокатски съвет…Ден на отворени врати в Административен съд – Ямбол

Старт на образователната програма с ученици от ПГ «Васил Левски» На 25 октомври Административен съд – Ямбол ще отвори вратите си за граждани, които искат да разгледат информационния център и сградата, както и да се…