популация

Експерти от ЮИДП участваха в изнесена среща на екипа по проект “Земите и горите на орела”

На 29 и 30 юни се проведе първата изнесена среща на екипа за управление на проекта „Земите и горите на орела“, който е по програма LIFE на ЕС. Страни в проекта са ИАГ, БДЗП, ЮИДП…