плакат

Да бъдем информирани

ОС на БЧК – Ямбол съвместно с Община Ямбол, РЗИ – Ямбол и Печатница „Диагал Принт“ издадоха информационен плакат във връзка с извънредно положение в страната, свързано с повишеното ниво на риск от разпространение на…


Международен конкурс за статистически плакат

По повод 20 октомври – Европейския ден на статистиката, Националният статистически институт обявява международен конкурс за статистически плакат 2018 – 2019 за ученици и студенти. От този момент отборите имат възможност да се регистрират съгласно регламента…