орлите

Деца от Сливен научиха повече за българските гори и орлите от експерти на ЮИДП

Експерти от “Югоизточно държавно предприятие” ДП Сливен проведоха урок “Горите и орлите – отличниците на България” с деца от лятна детска занималня “Мариес” в Сливен. На 11 август близо 50 деца от I до IV…