орел

Експерти от ЮИДП участваха в изнесена среща на екипа по проект “Земите и горите на орела”

На 29 и 30 юни се проведе първата изнесена среща на екипа за управление на проекта „Земите и горите на орела“, който е по програма LIFE на ЕС. Страни в проекта са ИАГ, БДЗП, ЮИДП…


Прес – кафе в ЮИДП по повод програма LIFE на ЕС и местообитанията на малкия креслив орел

В сградата на централното управление, експерти от „Югоизточно държавно предприятие“ ДП гр. Сливен разказаха пред представители на различни медии за проект, по който работят – „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания…