организации

Информационна среща с младежи относно създаването на Общински консултативен съвет за младежта към кмета на община Ямбол

В зала 107 на Община Ямбол се проведе информационна среща с 40 младежи, представители на младежки организации и ученически съвети от учебните заведения от община Ямбол. Целта на срещата беше младите хора да се приобщят…


Среща на младежки организации и ученически съвети

На 27 май от 10:30 часа в зала 107 на Община Ямбол ще се проведе среща с представители на младежки организации и ученически съвети от учебните заведения от община Ямбол. Ще бъдат дискутирани следните въпроси:…


Информационна кампания «МЪЛЧАНИЕТО НЕ Е ЗЛАТО»

7 организации от страната се обединяват срещу домашното насилие в национална информационна кампания «МЪЛЧАНИЕТО НЕ Е ЗЛАТО» „Мълчанието НЕ е злато“ е призивът, който обедини седем организации от София, Пловдив, Разград, Ямбол, Шумен и Свиленград…