общински съвет

Местни избори:Адв. Красимира Атанасова: Гражданското общество изисква спазване на фундаменталния „Принцип на законността“

Адвокат Красимира Атанасова е родена и живее в гр. Ямбол. Омъжена, с едно дете. От 1998г. е член на Адвокатската колегия – Ямбол. Към настоящия момент е член на адвокатския съвет на колегията.   -Кампанията за местните…


Съветниците да дарят възнагражденията си за паметника на Левски в Ямбол предлагат от ГЕРБ

Общинският ръководител и председател на групата съветници на ПП ГЕРБ Александър Стойков внесе в Общински съвет Ямбол предложение относно възнагражденията на общинските съветници за месец октомври 2021г. Във връзка с желанието на председателя на Общински…


Насрочват сесия в община „Тунджа“

П О К А Н А № 7/04.02.2020 г.   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.68, ал.1 и ал.2 от ПОДОСНКВОА,    СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на седмо/извънредно/ заседание, което ще се проведе…


Съветниците на „Тунджа“ заседават в края на август

П О К А Н А   № 56/20.08.2019 г. На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на петдесет и шесто /редовно/ заседание, което ще се проведе на 28.08.2019 г….


Общински съвет „Тунджа“ заседава в края на март

П О К А Н А № 50/19.03.2019 г. На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на петдесето /редовно/ заседание, което ще се проведе на 27.03. година от 10:00 часа…


Общинският съветник от БСП Мариета Сивкова: Кметът подвежда Общински съвет да надвиши правомощията си

Кметът на Ямбол Георги Славов подвежда Общински съвет да надвиши правомощията си, това заяви общинският съветник от БСП Мариета Сивкова при обсъждане на предложението да се даде разрешение за изработване на Подробен устройствен план на…


В „Тунджа“ подготвят сесия за края на януари

П О К А Н А № 47/21.01.2019 г. На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на четиридесет и седмо /редовно/ заседание, което ще се проведе на 28.01.2019 година от…


Сесия в Община „Тунджа“

П О К А Н А № 46/10.12.2018 г. На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на четиридесет и шесто /редовно/ заседание, което ще се проведе на 17.12.2018 година от…


Сесия в община „Тунджа“

П О К А Н А № 36/20.03.2018 г.   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на тридесет и шесто /редовно/ заседание, което ще се проведе на 28.03.2018 година…


Сесия в „Тунджа“

Точно в 10,00ч.  Общински съвет „Тунджа” – Ямбол започва своето двадесет и девето/редовно/ заседание, което ще се проведе  в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за Д Н Е В Е Н Р Е Д: