община „Тунджа“

Административни услуги по гражданска регистрация

Всяка година в началото на м. януари Звено „ГРАО“ към Дирекция „Човешки ресурси и ГРАО“ приема регистрите по гражданско състояние от 44-те населени места на община „Тунджа“. Извършва се приемането на трите вида регистри –…


Местни избори: Нова перспектива за живописното тунджанско село Чарган

Кандидатът за кмет на населеното място от Местна коалиция „България на регионите“ Стоимен Петров в емоционално обръщение към чарганци сподели мотивите си да поиска тяхното доверие и целите, които си поставя да реализира заедно с…


Над 27 % от проекта за бюджет за 2023 г. на Община „Тунджа“ е за инвестиции в инфраструктура

Проектобюджетът на Община „Тунджа“ за 2023 г. е в размер на 35 035 745 лв., 27 % от него е планирано да бъдат инвестирани в инфраструктурни обекти, стана ясно на проведеното публично обсъждане на проекта…