общественост

Областен информационен център – Ямбол отчете дейността си

В офиса на Областния информационен център се проведе среща с регионални медии на тема „ОИЦ-Ямбол-какво свършихме и какво предстои“. Срещата имаше за цел да запознае медиите и чрез тях и широката общественост с дейностите и…


Видни ямболци: Анка Александрова – Заслугата да бъдеш ПЪРВАТА

173г. от рождението на Анка Александрова Христина Женкова – Регионален исторически музей Една от заслужилите личности, направили необходимото за духовното израстване на ямболската общественост, е тази на АНКА АЛЕКСАДРОВА – КАРАСТОЯНОВА Тя е родена през…