обществена трапезария

Допълнителни места за обществената трапезария

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) одобри допълнителните заявки, отправени от доставчиците на услуга „обществена трапезария”, изпълняващи проекти на територията на Община „Тунджа”. Сдружение МИГ-Тунджа, Общински младежки съвет „Тунджа”, „Странджата-БГ” ЕООД и „ Ексклузив…