обучения

Проект „На фокус“ проведе серия от обучения в областта на убежището и миграцията в шест области в България

  Проектът „НА ФОКУС-националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, № BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01, по договор № 812108-11-27.01.2023 г., финансиран със средства по програма „Вътрешни работи“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г., с бенефициер Сдружение Български Червен…


Световен ден на възпоменание на жертвите на ПТП

С решение на Общото събрание на ООН, от 26 октомври 2005 г., всяка трета неделя на месец ноември се отбелязва Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия. Тази година той се отбелязва на…


БЧК стартира обучения за действие в условия на кризи

От 12 октомври 2023г., екипи от Ямболската червенокръстка организация стартираха поредица от обучения сред учениците от 1 – 12 клас на училищата, включени в списъка на иновативните училища  в област Ямбол за учебната 2023/2024г.     …


Поредица от обучения по проект „На фокус“

Поредица от обучения насочени към широката общественост, за да повиши техните знания и информираност, относно темата свързана с убежището и миграцията, стартира екипът на проект „На фокус“.  Първият семинар от тази поредица се проведе в…


Старт на проект „На фокус“

Днес стартира изпълнението на  проект „На фокус“, който с поредица от обучения ще  цели повишаване капацитета, знанията и уменията на представители на местни и държавни власти да работят с граждани на трети страни, получили временна…


ПИЦ-Ямбол събра училищни психолози и педагогически съветници

   Превантивно-информационен център – Ямбол  организира среща – дискусия с училищните специалисти  – психолози, учители и педагогически съветници от Област Ямбол. На нея  бяха поставени за обсъждане въпроси, свързани с проведените по Националната програма за…


Обучения по първа помощ за служители от състава на РД“пожарна безопасност и защита на населението“

От средата на месец януари 2023г., в продължение на един месец, Ямболската червенокръстка организация проведе поредица от обучения по първа помощ за служители от състава на РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ в област…


Училищна Телерик Академия с безплатни школи по програмиране и дигитални технологии

През тази учебна година ученици от 3-12 клас ще имат възможност да се обучават в една от 3 безплатни школи по програмиране и дигитални технологии на Училищна Телерик Академия в Ямбол. Кандидатстването е отворено до…


Стартират обучения за 11 000 безработни и заети лица

Близо 11 000  безработни и заети лица могат да придобият нова професия или нови ключови компетентности чрез включване в безплатни обучения. Те са организирани от Агенция по заетостта и са финансирани от държавния бюджет в…


Предстоящи обучения на преброителския апарат в област Ямбол

     Общинските преброителни комисии на територията на област Ямбол, съвместно с Териториално статистическо бюро – Югоизток организират еднодневни обучения за всички лица, одобрени за преброители, контрольори и резерви в общините на областта за Преброяването…