обучение

Национална кампания „Месец на хуманитарното образование“

Доброволците на БМЧК – Ямбол проведоха областно обучение на тема „Хуманитарно образование“, като част от Национална кампания „Месец на хуманитарното образование“ на Български младежки Червен кръст. Участници в обучението бяха доброволци от общинските клубове на…


Обучение за нови доброволци на Червения кръст

В сградата на БЧК – Ямбол се проведе обучение на тема „Общи знания за Червен кръст и Червен полумесец“ за нови доброволци на БМЧК – Ямбол. Обучители бяха Радосвета Узунова, областен координатор на БМЧК и…


Нови площадки за обучение по безопасност на движението изградиха в училището на село Веселиново

   Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата бяха изградени в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, село Веселиново  по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“.     Целта е учениците…


Обучение по пожарна безопасност за учениците от Веселиново

Служители от РДПБЗН-Ямбол проведоха обучение по пожарна безопасност на учениците и педагогическия персонал от училище ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново в началото на тази седмица. Учениците бяха запознати с правилата за поведение…


ЮИДП с иновативна система за извоз на дървесина за първи път в България

Днес на територията на Държавно ловно стопанство – Мазалат, се проведе демонстрация и обучение за работа със системата за извоз на дървесина Log Line. Тя е доставена след провеждане на процедура по ЗОП от “Югоизточно…


БЧК с базисно обучение за учители от Тенево

   Базисно обучение, организирано от Българския червен кръст, преминаха днес преподавателите от ОбУ „Васил Левски“ в село Тенево.   Обучението засегна въпроси, свързани с оказване на първа психологична помощ и психосоциална подкрепа – прилики и разлики,…


Обучение по първа помощ в Стралджа

БМЧК – Ямбол проведе обучение по първа помощ за доброволци от гр. Стралджа. Обучител бе Радосвета Узунова, доброволец, обучен на национално ниво. Целта на обучението бе подпомагане подготовката на ученически екип по първа помощ. Основни…


Обучуение по първа помощ за доброволци

БМЧК – Ямбол проведе двудневно обучение по първа помощ за доброволци. Обучители бяха Радосвета, Йоана и Димитър, доброволци, обучени на национално ниво. Основни теми, застъпени в обучението бяха първа долекарска помощ, психосоциална подкрепа и първа…


Студентите ще заплащат средно по 1050лв. такса за обучение

Средният размер на годишната такса за обучение в държавни висши училища за академичната 2023/2024 г. ще е 1050 лв., а за кандидатстване – 50 лв. Това предвижда проект за решение на правителството, публикуван за обществено…


Община „Тунджа“ ще отпусне първите стипендии за 2023 г.

Община „Тунджа“ обявява началото на първата за 2023 г. сесия за кандидатстване за отпускане на еднократно финансово стимулиране и стипендии на деца, ученици и студенти с отличен успех, високи постижения в изкуството и спорта и…