обучение

Обучение по български език за граждани на трети държави с временна закрила във Варна завърши успешно

В началото на Aприл 2024, проектът „НА ФОКУС-националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, № BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01, по договор № 812108-11-27.01.2023 г., финансиран със средства по програма „Вътрешни работи“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г., завърши…


Проект „На фокус“ проведе обучение в областта на убежището и миграцията в област Бургас

В период 21-23.02.2024, в Равда, област Бургас, се проведе вторият тридневен семинар, който има за цел да повиши експертния капацитет в областта на убежището и миграцията на представители и служители от национални институции, неправителствени организации…


Последен курс по български език по проект „На фокус“

На 19.02.2024, в рамките на проекта, стартира последният курс по Български език, който се провежда в град Варна и в който участват граждани на трети държави с предоставена временна закрила-украински граждани. Курсът ще продължи 20…


Център за високи постижения в професионалното образование и обучение изграждат в Ямбол

Център за високи постижения в професионалното образование и обучение се изгражда в професионална техническа гимназия „Иван Райнов“ в Ямбол. Строителните дейности вече са започнали и се очаква да приключат до месец, след което ще бъде…


Стартира обучение по български език – ниво А1 за граждани от трети държави търсещи международна закрила

   На 22.01.2024, в РПЦ-Харманли, стартира курс по български език, ниво А1, за граждани на трети държави търсещи международна закрила, в рамките на проект „НА ФОКУС-националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, № BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01,…


Първа помощ на работното място

В учебната зала на БЧК – Ямбол, се проведе обучение по първа помощ на работното място за служители от Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Св. Франциск“- с. Веселиново, община „Тунджа“ и Центъра за…


Национална кампания „Месец на хуманитарното образование“

Доброволците на БМЧК – Ямбол проведоха областно обучение на тема „Хуманитарно образование“, като част от Национална кампания „Месец на хуманитарното образование“ на Български младежки Червен кръст. Участници в обучението бяха доброволци от общинските клубове на…


Обучение за нови доброволци на Червения кръст

В сградата на БЧК – Ямбол се проведе обучение на тема „Общи знания за Червен кръст и Червен полумесец“ за нови доброволци на БМЧК – Ямбол. Обучители бяха Радосвета Узунова, областен координатор на БМЧК и…


Нови площадки за обучение по безопасност на движението изградиха в училището на село Веселиново

   Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата бяха изградени в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, село Веселиново  по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“.     Целта е учениците…


Обучение по пожарна безопасност за учениците от Веселиново

Служители от РДПБЗН-Ямбол проведоха обучение по пожарна безопасност на учениците и педагогическия персонал от училище ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново в началото на тази седмица. Учениците бяха запознати с правилата за поведение…