област

Социалното министерство утвърди Регионалната програма за заетост на област Ямбол за 2019 година

Министърът на труда и социалната политика утвърди Регионалната програма за заетост на област Ямбол за 2019 година. Съгласно регионалната програма в област Ямбол ще бъдат разкрити 41 работни места за 48 трайно безработни лица в…


Областната епизоотична комисия с мерки за недопускане на птичи грип на територията на област Ямбол

Мерки за недопускане заболяването „птичи грип” на територията на Област Ямбол набеляза Областната епизоотична комисия на проведеното заседание в Областна администрация. Комисията се събра във връзка с констатирано огнище на заболяването високопатогенна Инфлуенца по птиците…


Съобщение

    През месец Май в Ямболска област ще се извърши техническо обслужване  на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението. При проверката ще се извърши реално кратковременно задействане на техниката. В тази връзка…


Започват консултациите за РИК

След обнародване Указа на президента за определяне дата на избори за Народно събрание и публикуване на хронограма на изборите приета с решение на ЦИК, областният управител на област Ямбол кани парламентарно представените партии и коалиции…


Статистика за доходите на домакинствата

През 2015 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство в област Ямбол е 4 437 лв., което е със 7.4% повече спрямо 2014 година. Работната заплата продължава да бъде основен източник на доход…


Областна епизиотична комисия с мерки за профилактика, надзор и контрол на болестите по животните

Областната епизоотична комисия проведе заседание във връзка с епизоотичната обстановка в Р Турция по отношение на болестите шап, шарка по овцете и козите и чума по дребните преживни животни. Засиленото движение на хора и животни…