обезщетение

Бабите и дядовците с право да излизат по майчинство

От 1 януари майките вече могат да прехвърлят ползването на отпуска за бременност и раждане след шестия месец от раждането на детето на бабите и дядовците. Условието обаче и те работят по трудово или служебно…


Здравната вноска за безработните става 26 лв. месечно

От 1 януари 2021 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като…


Вдигат помощите за безработица от 9 на 12 лева на ден и срокът от 4 на 7 месеца

Предвижда се и срокът за получаване на парично обезщетение за безработица по чл. 54б, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване (когато лицето е придобило право на обезщетение в период, по-малък от 3 години от…


375 лв. еднократна помощ за безработни родители на деца до 7 клас

Родители на ученици до 7 клас, навършили 14 години, както и семейства, в които единият или двамата родители са останали без работа, но нямат право на обезщетение за безработица, също ще могат да получат еднократна…


Нови правила за изплащане на обезщетенията за безработица

Въвеждат се нови правила за изплащане на обезщетенията за безработица. Променят се изискванията за натрупан стаж, както и времето, през което Националният осигурителен институт (НОИ) изплаща парите. С новите правила за определяне на срока на…