населението

Предстоят тестове на системата за ранно оповестяване на населението

Във връзка с приемане на дейностите по проект „Разширяване на системата за ранно предупреждаване и оповестяване на населението на ниво LAU и модернизация на СРПО на органите на изпълнителната власт“, по който се доизгражда Националната…


Христо Христов, кмет на община Болярово: Независимият живот е право на всички хора с увреждания

Кметът на Община Болярово Христо Христов отправи приветствие към потребителите на социалните услуги в общината по повод днешния 5 май – Европейски ден за независимост, който акцентира отново върху правата на хората с увреждания. В…


Община „Тунджа“ започна изпълнението на нов социален проект

Стартираха дейностите по проект „Укрепване капацитета на Община „Тунджа“ за реформиране на системата за социалните услуги“, съобщи кметът Георги Георгиев.  Целта е осигуряване на подкрепа на процесите по реформирането на системата на социалните услуги и…


Работната сила в област Ямбол за първите три месеца на годината

През първото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Ямбол е 47.0 хил., като 27.3 хил. са мъже и 19.8 хил. са жени. В сравнение с предходното тримесечие общият брой на…


По-висок коефициент на заетост отчита статистиката

През третото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в област Ямбол е 47.7 хил., като 26.4 хил. са мъже и 21.2 хил. са жени. В сравнение с предходното тримесечие общият брой на…


Започна националното преброяване на населението

Стартът на 18-ото преброяване на населението и жилищния фонд в България започна в 0:00 ч. на 7 септември, съобщават от Националния статистически институт (НСИ) Отворена е информационната система „Преброяване“ и всеки, който живее постоянно в…


Предстоящи обучения на преброителския апарат в област Ямбол

     Общинските преброителни комисии на територията на област Ямбол, съвместно с Териториално статистическо бюро – Югоизток организират еднодневни обучения за всички лица, одобрени за преброители, контрольори и резерви в общините на областта за Преброяването…


Приключи процедурата по набиране на преброители

В Областна администрация Ямбол постъпи информация за приключването на процедурата по набиране и подбор на кандидатите за преброители и контрольори за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година. Списъците на…


Заседава временната комисия по преброяването

В Областна администрация се проведе заседание на временната преброителна комисия за област Ямбол, с председател г-н Драгомир Димитров, заместник-областен управител на област Ямбол. На заседанието бяха приети промени в Правилника за организацията на дейността на…


Очаквана средна продължителност на живот

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Ямбол, изчислена за периода 2018 – 2020 г. е 73.1 години, като спрямо предходния период ( 2017 – 2019 г.) намалява с 0.7 години,…