наем

,,Диагностично консултативен център 1 – Ямбол” обявява търг за отдаване под наем на помещение предназначено за денонощна аптека

Публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем за 5 години на помещение за търговия на дребно с лекарствени продукти за хуманни цели – аптека, намиращо се в сградата на лечебното заведение организира ,,Диагностично…


Шест обекта в Безистена на търг

   Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищни имоти обяви община Ямбол. Кабинет за лекарска практика и шест обекта в Безистена са обект на процедурата. Според заповедта на кмета Валентин Ревански срокът…


Два язовира бяха отдадени под наем на първия за годината търг в община „Тунджа“

Два язовира бяха отдадени под наем на първия за годината търг в община „Тунджа“. Язовирът в землището на с. Окоп, който е с площ 57,736 дка, беше нает за срок от 10 г. за 1890…


Община „Тунджа“ отдава под наем язовири на първия за годината търг

Община „Тунджа“ отдава под наем три язовира на първия за 2022 г. търг с явно наддаване, който ще се проведе на 3 февруари от 9,30 ч. в административната сграда. За срок от 10 години могат…


Павилионите по спирките – на публичен търг

Община Ямбол обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на тридесет и два броя павилиони, монтирани върху общински терени в периметъра на спиркови заслони, обслужващи градския транспорт. За всеки павилион е предвидена…


Търг за отдаване под наем на пасища и мери в община „Тунджа“

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за стопанската 2021/2022г. на общински пасища и мери в землищата на 34 села обяви община „Тунджа“. В търга могат да участват собственици на пасищни селскостопански животни…


Дават под наем трите кея на река Тунджа

    Трите кея по бетонирания ръкав на река Тунджа от Запорно съоръжение до Морски клуб – зимен пристан са включени в списъка с общинска собственост, която ще се отдаде под наем чрез  публичен търг….


Публичен търг за училищен павилион

Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект в ОУ“Любен Каравелов“ – ЯмболО Б Я В АПубличен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект в ОУ“Любен Каравелов“…


Търг в Езикова гимназия

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, намиращ се в сградата на ЕГ ”Васил Карагьозов”, Ямбол – помещение за продажба на закуски ще се проведе в сградата на учебното заведение на…


Очакват се нови приходи в общинския бюджет

44 497 лева се очакват да влязат в бюджета на община „Тунджа“ от реализираните продажби по време на проведения първи за 2017 година публичен търг. Продадена беше масивна сграда в землището на село Победа. Под…