мярка

Продължава приемът на документи по мярка 60/40 за периода март-юни 2022

От 8 април Агенцията по заетостта стартира нова процедура за кандидатстване по мярката, придобила популярност като 60/40. В нея могат да се включат работодатели, които търсят подкрепа за запазване заетостта на персонала си през периода…


Сдружение с нестопанска цел -„Местна инициативна група Тунджа“

14 СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРА И ОСЪЩЕСТВЕНИ 6 ПРИЕМА ПО 4 МЕРКИ Е РАВНОСМЕТКАТА  НА МИГ –ТУНДЖА ЗА 2020 ГОДИНА През  изтичащата 2020 година МИГ –Тунджа осъществи шест приема  по  4 процедури. Процедурата  за прием на проекти …


Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група -Тунджа“

    МИГ – ТУНДЖА ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕМИГ– Тунджа проведе поредица от информационни срещи за популяризиране на прилагането на Стратегията за Воденото от…


Сдружение с нестопанска цел – „Местна инициативна група -Тунджа“

МЯРКА 20 ОПАЗВА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА                            НА МИГ-ТУНДЖА Чрез  мярка 20 „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни“ от  Стратегията за ВОМР на МИГ-Тунджа се цели развитие на териториална идентичност, маркетинг…


Задържане под стража

Районна прокуратура–Ямбол внесе в съда искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Георги Георгиев, държал в себе си и в жилището си 6 пистолета и боеприпаси за тях.