миграцията

Проект „На фокус“успешно завърши реализирането на всички предвидени дейности

Проектът „НА ФОКУС-националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, № BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01, по договор № 812108-11-27.01.2023 г., финансиран със средства по програма „Вътрешни работи“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г., с бенефициер Сдружение Български Червен Кръст…


Проект „На фокус“ проведе серия от обучения в областта на убежището и миграцията в шест области в България

  Проектът „НА ФОКУС-националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, № BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01, по договор № 812108-11-27.01.2023 г., финансиран със средства по програма „Вътрешни работи“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г., с бенефициер Сдружение Български Червен…


Проектът „На фокус“ представя пакет от специфични процедури и стандарти за насочване, приемане, грижа и настойничество/представителство на непридружени малолетни и непълнолетни

Проектът „НА ФОКУС-националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, № BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01, по договор № 812108-11-27.01.2023 г., финансиран със средства по програма „Вътрешни работи“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г., представя „Пакет от специфични процедури и…


Проект „На фокус“ предостави над 450 социални, психологически и правни консултации на бежанци

Проектът „НА ФОКУС-националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, № BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01, по договор № 812108-11-27.01.2023 г., финансиран със средства по програма „Вътрешни работи“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г., с бенефициер Сдружение Български Червен Кръст…


В област Хасково се проведе петото поредно обучение в областта на убежището и миграцията в рамките на проект „На фокус“

В периода 17-19.04.2024, в хотелски комплекс „България“, село Минерални Бани, област Хасково, екипът на проекта проведе петия тридневен семинар, който имаше за цел да повиши експертния капацитет в областта на убежището и миграцията на представители…


Четвърто обучение в областта на убежището и мигацията по проект „На фокус“ се проведе в област Русе

В периода 27-29.03.2024, в хотелски комплекс „Седем Поколения, село Мечка, област Русе, екипът на проекта проведе четвъртия тридневен семинар, който имаше за цел да повиши експертния капацитет в областта на убежището и миграцията на представители…


Проект „На фокус“ проведе трето поредно обучение в областта на убежището и миграцията

В период 13-15.03.2024, в к.к Златно пясъци, област Варна, се проведе третия тридневен семинар, който имаше за цел да повиши експертния капацитет в областта на убежището и миграцията на представители и служители от национални институции,…


Проект „На фокус“ успешно приключи обучението по български език в РПЦ – Харманли

В края февруари 2024, проектът „НА ФОКУС-националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, № BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01, по договор № 812108-11-27.01.2023 г., финансиран със средства по програма „Вътрешни работи“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г., завърши курс…


Пресконференция по проект „На фокус“ в София

На 9 февруари 2024, в град София, се проведе пресконференция по проект „НА ФОКУС-националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, № BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01, договор № 812108-11-27.01.2023 г., финансиран със средства по програма „Вътрешни работи“, Норвежки…


Център за интегрирани услуги беше открит в Ямбол по проект „На фокус“

          Проектът „НА ФОКУС-националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, № BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01, по договор № 812108-11-27.01.2023 г., е в своята активна фаза на изпълнение и официално представи Център за интегрирани…