миграцията

Тенденции в развитието на миграцията в област Ямбол

Миграцията на населението е основен фактор, който оказва влияние върху броя и структурите на населението както на страната като цяло, така и за отделните региони и територии. Миграцията е обект на наблюдение още от първото…