медии

ОИЦ-ЯМБОЛ ПРЕДСТАВИ НА МЕДИИТЕ ОТ ОБЛАСТТА ДЕЙНОСТТА СИ ПРЕЗ 2019Г. И ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРОЦЕДУРИ ПРЕЗ 2020Г.

На среща с регионалните медии Областният информационен център представи изпълненото през 2019г. и очерта възможностите за финансиране по оперативните програми през 2020г. Близо 300 души са посетили центъра тази година, за да получат актуална информация…


Областен информационен център – Ямбол отчете дейността си

В офиса на Областния информационен център се проведе среща с регионални медии на тема „ОИЦ-Ямбол-какво свършихме и какво предстои“. Срещата имаше за цел да запознае медиите и чрез тях и широката общественост с дейностите и…


„Твоят час“ представи

     Групите за извънкласни дейности „Училищен театър” с ръководител Велика Видева, „Народни танци” с ръководител Станка Василева и „През обектива” с ръководител Евгени Генов, заедно с ръководството на проект „Твоят час“ на училищно ниво,…


Позиция на областния управител на област Ямбол

Поради изнасяне на неверни данни и факти в медийното пространство и незачитане правото на опровержение областният управител Димитър Иванов е принуден да се обърне към медиите коректно отразили брифинга от петък 3 февруари, за да…