майчинството

Майчинството на фокус в календара на община „Тунджа“

На майката,На майчинството,На великата сила на съзиданиетое посветен календарът на община „Тунджа“ за 2020 година.В него са представени 12 млади жени, които заедно със своите семейства, отглеждат и възпитават децата си в нашите села, близо…