личен асистент

Продължават услугите „Домашен помощник“ и „Личен асистент“ в община „Тунджа“

След приключването на проект „Център за услуги в домашна среда“ по схема „Независим живот“,  от 01.09.2017 г., в Община “Тунджа“  продължи предоставянето на услуги в домашна среда „личен асистент“ и „домашен помощник“. Те се предоставят…


Продължават услугите „Личен асистент“ и „Домашен помощник“

След приключване на проект „Център за услуги в домашна среда“ по схема „Независим живот“, от 01.09.2017 г. в Община “Тунджа“  продължава предоставянето на услуги в домашна среда „личен асистент“ и „домашен помощник“ за лицата и…