институт

НСИ започва наблюдение на домакински бюджети в областта

В началото на април 2024 г. Националният статистически институт (НСИ), чрез териториалните статистически бюра (ТСБ) в страната, започва провеждането на Наблюдението на домакинските бюджети в новоизбрани домакинства. Изследването е ежегодно и е включено в Националната…


Мобилност на преподаватели и докторанти от Факултет „Техника и технологии“ в Технологичен иститут Карлсруе – Германия

През м. юни 2023 започна мобилността за научно-изследователска дейност на преподаватели от ФТТ – Ямбол – доц. Нели Георгиева, доц. Веселина Недева, ас. Васил Христов, ас. Апостол Тодоров и докт. Светослав Атанасов. Мобилността се проведе…


Изплащането на пенсиите започва от 9 май

Изплащането на пенсиите този месец ще започне на 9 май (вторник) и ще приключи на 22 май (понеделник), съобщиха от Националният осигурителен институт. В това няма нищо необичайно – вторник е първият работен ден след…


Използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата проучват от статистиката

През периода април – юни 2023 г. Националният статистически институт (НСИ) стартира провеждането на анкетно изследване „Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2023 година“. Изследването се провежда във…


Изследват домакинства в шест населени места в областта

В началото на април 2023 г. Националният статистически институт (НСИ), чрез териториалните статистически бюра (ТСБ) в страната, започва провеждането на Наблюдението на домакинските бюджети в новоизбрани домакинства. Изследването е ежегодно и е включено в Националната…


Изследване на доходите и условията на живот през 2023 година в област Ямбол

През периода март – юни 2023 г. Националният статистически институт, чрез териториалните си структури, включително отдел „Статистически изследвания – Ямбол“, провежда анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот“. С Регламент № 1700 от…


Статистиката отчита по-малко новопостроени жилищи сгради в област Ямбол

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2022 г. е 11, а новопостроените жилища в тях са 38. Спрямо съответното…


Повече нефинансови предприятия са работили в областта през изминалата година

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2021 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Ямбол, са 5 414, или с 1.1% повече в сравнение с 2020 година. С най-голям относителен дял е сектор „Търговия;…


Ученически конкурс за статистическо есе на тема: „Значението на официалната статистика в съвременния свят на информация и дезинформация“

Националният статистически институт обявява конкурс за статистическо есе на тема: „Значението на официалната статистика в съвременния свят на информация и дезинформация“. В него могат да участват ученици между IX и XII клас от цялата страната….


Започна изплащането на пенсиите за септември

Изплащането на пенсиите за месец септември започва днес – 7-ми септември и ще приключи на 20-ти септември (вторник), става ясно от календара за изплащане на пенсиите на Националния осигурителен институт (НОИ). Чрез пощенските станции пенсиите ще…