инсталация

Община „Тунджа“ усилено изпълнява строителната програма за 2021 г.

Изпълнението на строителната програма на община „Тунджа“ за 2021 г. е в разгара си. Извършват се строително – монтажни дейности по обектите, финансирани от капиталова субсидия, бюджета на общината и средства, осигурени от  европейски програми….


КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ ЗА НАД 3,6 МЛН.ЛЕВА СЕ ИЗГРАЖДА В ЯМБОЛ

Отчитане напредъка  по проект „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ“ бе темата на втората пресконференция по проекта, състояла се на 28 април 2021 г. в…


Напредва строителството на компостиращата инсталация за биоразградими отпадъци в Ямбол

Инвестицията е за над 3,6 млн. лв. Пресконференция за напредъка на строителните дейности по проект: „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ“ ще се състои на…


Община Ямбол започна строителството на компостираща инсталация за биоразградими отпадъци

На 16 декември 2020 година официално стартираха строително-монтажните работи по изграждането на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол от избрания изпълнител. Компостиращата инсталация се изгражда по проект „Проектиране и…


Зов за спасяването на Ямбол

от Александър Пенев Цонев – жител на гр. Ямбол Обръщам се към Вас да дадете гласност на един сериозен проблем за жителите на гр. Ямбол и околните села. Повече от 10 г. над града ни…


Призив към областния управител на Ямбол във връзка с дейността на фирма „Континвест“ ООД

Поради широкия обществен интерес и постъпили сигнали от граждани във връзка с дейността на фирма „Континвест“ ООД производствена база  град Ямбол и подаденото от „Верея Хим“ ООД „Заявление за издаване на комплексно разрешително на „Верея…


Ямбол ще изгражда компостираща инсталация за биоразградими отпадъци за над 3,7 милиона лева

Компостираща инсталация ще бъде изградена по проект на Община Ямбол „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ“, договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) № BG16M1OP002-2.005-0014-C01. Целите,…


Не е засегната газовата инсталация на блока в Ямбол, където избухна пожар

Причината за инцидента е теч на газова бутилка    Причината  за пожара  в жилищен блок на ул. „Граф Игнатиев“ е теч на газова бутилка, предизвикал пламъка. Блокът, в който се е случил инцидентът, е газифициран,…


До 2022 година вадим технически паспорт на домовете си

Ще плащаме между 100 и 500 лв. за технически паспорт на домовете ни. До 2022 г. всички сгради трябва да имат документ дали са изправни и да си платят за това. В България има общо…


Няма изтичане на хлор на територията на град Ямбол

Днес, в 13:25 часа служители от РС„ПБЗН”- Ямбол  реагираха незабавно на сигнал, полученчрез автоматизираната известителна инсталация за евентуално изтичане на хлор на територията на фирма, работеща с този газ, находяща се в индустриалната зона  на…