инвестиционни фондове

ОИЦ – Ямбол ще проведе информационни срещи в петте общини на областта

През месец ноември, 2017 г. Областен информационен център – Ямбол стартира цикъл от информационни срещи за популяризиране Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) чрез заложените операции в проектите на индикативните годишни работни програми (ИГРП) на…