земеделски

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група -Тунджа“

    МИГ – ТУНДЖА ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕМИГ– Тунджа проведе поредица от информационни срещи за популяризиране на прилагането на Стратегията за Воденото от…


До края на декември земеделците избират как да облагат доходите си за 5 години напред

Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им през 2021 година, напомнят от Национална агенция за приходите /НАП/.Правото на избор се упражнява с подаване на…