земеделски

На гости на „Тунджа“

Община „Тунджа“ стартира интерактивна образователна и социализираща инициатива „На гости на „Тунджа“. Целта на иновативната концепция е да бъде формулирана и презентирана среда за осмисляне на свободното време и за образователни дейности за деца и…


Министерство на земеделието ще представи Стратегическия план днес в Ямбол

Тази седмица продължава национална информационна кампания за Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г.  За земеделските стопани от областите Бургас, Сливен и Ямбол срещата ще се проведе…


Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група -Тунджа“

    МИГ – ТУНДЖА ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕМИГ– Тунджа проведе поредица от информационни срещи за популяризиране на прилагането на Стратегията за Воденото от…


До края на декември земеделците избират как да облагат доходите си за 5 години напред

Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им през 2021 година, напомнят от Национална агенция за приходите /НАП/.Правото на избор се упражнява с подаване на…