земеделски стопанства

ОИЦ-ЯМБОЛ ПРЕДСТАВИ ПРЕД МЕДИИТЕ ОТ ОБЛАСТТА ПОДМЯРКА 4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020Г.

На среща с регионалните медии  Областният информационен център представи условията за кандидатстване по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020г. Целта на срещата беше да бъде представена навременна и полезна информация за изискванията…


Възможности за земеделците да кандидатстват за преработка на продукцията си

    На среща със земеделци от областта днес ОИЦ-Ямбол представи възможностите за кандидатстване по подмярка 4.2.2 „Инвестиции за преработка / маркетинг на земеделската продукция от тематичната подпрограма на ПРСР 2014-2020г.“Подмярката е насочена към малки…