здравноосигурителна каса

Допълнителна дентална помощ за хора над 65 години

ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2018 ГОДИНА РЗОК ГР. ЯМБОЛ ЩЕ ЗАПЛАЩА НОВА ДЕНТАЛНА ДЕЙНОСТ ЗА ЗДРАВНООСИГУРЕНИ ЛИЦА ОТ 65 ДО 69 ГОДИНИ От 1 септември 2018 година Национална здравноосигурителна каса /НЗОК/ респ. Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/…


Над 86 хиляди профилактични прегледи през изминалата година

Профилактичните прегледи и изследвания на здравноосигурените лица се извършват в съответствие с Наредба №8 от 2016г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията и Наредба №2 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета…